Είναι πολύ μικρός ο κόσμος, και μας αρέσει να πιστεύουμε ότι είμαστε όλοι σε επαφή και συνδεδεμένοι μεταξύ μας. Στην Υγίεια δεν φοβόμαστε να πούμε ότι σκεφτόμαστε εθνικά, και είμαστε υπερήφανοι για αυτό.Και εθνικά εννοούμε ελληνικά και τοπικά. Έτσι όλοι οι προμηθευτές μας είναι ελληνικές πιχειρήσεις από το μικρότερο υλικό έως τις πρώτες ύλες και την παραγωγή με μηχανήματα ελληνικής προέλευσης.

 

world

recycle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίσης αυτό μας επιτρέπει να παίρνουμε τα φρεσκότερα και καλύτερα υλικά για τα προϊόντα υγίεια.Δίνουμε δύναμη στα εργατικά χέρια της χώρας μας και αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε καλά.Ο κόσμος γίνεται ακόμα μικρότερος όταν αφορά το περιβάλλον. Στην «ΥΓΙΕΙΑ» όλα τα υλικά μας είναι ανακυκλώσιμα και μειώνουμε διαρκώς την συσκευασία των προϊόντων και τις μεταφορές προς όφελος του περιβάλλοντος